header

Irenäus Eibl Eibesfeldt - Liefde en haat

Oorspronkelijke titel: Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen
Copyright R Piper & Co. Verlag München 1970
Nederlandse vertaling: Uitgeverij Ploegsma Amsterdam 1971


1De bestia Humana - een moderne karikatuuur van de mens13
2Door evolutie 'geprogrammeerde' elementen in het gedrag van mens en dier
a   Het aangeboren kunnen19
b   Het aangeboren herkennen31
c   Drijfveren36
d   Aangeboren disposities tot leren37
3Evolutie en ritenvorming
a   Mechanismen van de evolutie44
b   Hoe overeenkomsten geïnterpreteerd worden51
c   Het ontstaan van deblokkerende riten59
4Voordelen van het leven in sociaal verband68
5De agressie vanuit het standpunt van het gedragsonderzoek
a   Voordelen van de intolerantie74
b   Toernooigevechten76
c   De agressiedrift80
d   De agressie bij de mens82
e   Rangorde bij mens en dier96
6De biologische grondslag van ethische normen
a   Wat is goed en wat is kwaad?101
b   Afremming van de agressie106
c   Gehoorzaamheid en loyaliteit113
7De tegenspelers van de agressie
a   Riten die een band tot stand brengen116
b   Bindingsdriften130
8Wat bindt ons mensen?
a   Verzorging en ouderhulp in het menselijk gedrag141
b   De seksuele band166
c   De strijdgemeenschap175
d   De binding door de angst178
9Wat bindt ons nog meer?
a   De groet180
b   Het palmvruchtenfeest bij de Waika206
10De ontwikkeling van de persoonlijke band en van het oervertrouwen221
11Van de geïndividualiseerde groep naar de anonieme maatschappij233
12Blik in de toekomst248


- - Home - Contact - -