header

Frans de Waal - Van nature goed

Oorspronkelijke titel: Good natured
Copyright Frans de Waal 1996


1Darwinistische dilemma's14
Overleving van de ongeschiktste
Biologisering van de moraal
Calvinistische sociobiologie
Een bredere visie
Het onzichtbare grijporgaan
Ethologie en ethiek
2Medeleven53
Warm bloed in koude wateren
Speciale behandeling voor gehandicapten
Reacties op verwonding en dood
Brede nagels
De sociale spiegel
Leugenachtige en našpende apen
Aapachtig medeleven
De meedogenloze wereld
3Rang en orde107
Gevoel voor sociale regelmaat
Het achterwerk van de aap
Schuldgevoel en schaamte
Onhandelbare kleuters
De blozende primaat
Twee geslachten, twee moraliteiten?
Binding via de navelstreng of via conflicten
De eerste onder zijns gelijken
4Quid quo pro157
De minder dan gulden regel
Mobiele maaltijden
Centraal in de cirkel
De gift als idee
Het toetsen van wederkerigheid
Van wraak tot rechtvaardigheid
5Met elkaar overweg kunnen190
De sociale kooi
Het relationele model
Het sluiten van vrede
Koorddansen
Het testimonium van een baviaan
Het legen van de gedragsbeerput
Gemeenschapszin
6Conclusie241
Wat is er nodig voor moraal?
Drijvende piramiden
Een gat in het hoofd


- - Home - Contact - -