header

Jean-Henri Fabre - Zeden en gewoonten der insecten

Nederlandse vertaling: Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam

1De fabel van "la cigale et la courmi"1
2De cicade - haar verschijning op aarde7
3De cicade als zanger16
4De cicade - haar zorg voor het nageslacht24
5De bidsprinkhaan - de jacht36
6De bidsprinkhaan - het tijdperk der liefde43
7De bidsprinkhaan - het nest48
8De goudenloopkever - de voeding58
9De goudenloopkever - huwelijksgebruiken64
10De veldkrekel70
11De Italiaansche krekel76
12De graafwesp van Languedoc80
13De metselbijen96
14De groote nachtpauwoog107
15Het liefdeleven van den eikenspinner127
16Over den reukzin der insecten132
17De olifantstor146
18De aschgrauwe treksprinkhaan158
19De erwtenkever168
20De boonenkever185
21De dennenkever197


- - Home - Contact - -