header

Konrad Lorenz


Het is bekend dat Konrad Lorenz als kleine jongen al dol was op dieren: hij hield onder meer ganzen, honden en apen. Zijn bijdrage aan de ethologie is de ontdekking dat jonge dieren een kritieke fase hebben, waarin ze prikkels van buitenaf nodig hebben om bepaalde gedragingen aan te leren. Dit wordt inprenting genoemd. Voor wie zich ooit wel eens afgevraagd heeft hoe jonge vogels weten dat ze hun moeder moeten volgen: Lorenz liet zien dat ganzen die tijdens een bepaalde periode na hun geboorte alleen een mens te zien krijgen, niet meer naar hun werkelijke moeder omkijken, maar achter deze mens aan waggelen.


- - Home - Contact - -