header

Edward Thorndike


Edward Thorndike beschreef als eerste het fenomeen dat bekend is als operante conditionering. Hij noemde het de 'wet van effect'. Deze houdt in dat een dier geneigd is om gedrag dat beloond wordt, vaker te gaan vertonen. Met andere woorden: de link tussen de stimulus (gebeurtenis die het gedrag oproept) en de beloonde respons wordt sterker. Gedrag dat bestraft wordt, zal juist minder vaak vertoond worden. Belonen en bestraffen moeten niet letterlijk genomen worden: operante conditionering speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij het zoeken van voedsel. StrategieŽn die iets opleveren (beloond worden) zullen vaker toegepast worden. Maar ongewenste resultaten, zoals ongemak dat volgt op het uitzoeken van het verkeerde voedsel, zullen leiden tot afname van het gedrag. Op die manier wordt geleerd van de ervaringen.


- - Home - Contact - -