header

Onderzoeksmethoden en statistiek

Bij het doen van ethologisch onderzoek komt heel wat kijken. Het stellen van de juiste vraag is zonder meer het belangrijkste: daarmee staat of valt het hele onderzoek. De onderzoeksopzet is een plan om met de beschikbare middelen en mogelijkheden de vraag te beantwoorden. Pas nadat de vraag en de opzet afgerond zijn, kan de gegevensverzameling beginnen. Het gedrag van het onderzochte dier wordt systematisch en zo objectief mogelijk vastgelegd. Ten slotte moeten de verzamelde gegevens met de juiste techniek geanalyseerd worden. Onder 'Statistiek Online' vind je een applicatie om diverse analyses uit te voeren.


* De onderzoeksvraag stellen
* Onderzoek opzetten
* Gegevens verzamelen
* Analyse - algemeen
* Analyse - beschrijvende statistiek
* Analyse - toetsende statistiek

> Statistiek Online
> Random getallen

Meer informatie nodig?
> Stel je vraag op het Statistiek Forum- - Home - Contact - -