header

Analyse - algemeen


Door middel van analyse worden de gegevens samengevat, zodat een overzichtelijker beeld van het geheel ontstaat. Voordat de analyse kan beginnen, moeten de gegevens digitaal opgeslagen worden. Denk eraan om een aantal reservekopieën (CD, diskette) te maken, want als de gegevens kwijt raken of beschadigen, is het leed niet te overzien.

Onderzoeksvraag

Richt de analyse in de eerste plaats op de onderzoeksvraag. Het is erg aanlokkelijk om allerlei verschillende analyses uit te proberen, maar in principe mogen de gegevens alleen gebruikt worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Wanneer een oneindig groot aantal analyses gedaan wordt, zal (op basis van toeval) altijd wel ergens een onverwachte uitkomst gevonden worden. De functie van een vooraf gestelde onderzoeksvraag is juist om objectief te blijven. Wanneer je op grond van de verzamelde gegevens tot een hypothese komt, mag deze nooit met dezelfde gegevens getoetst worden. Dan zou namelijk iedere hypothese bevestigd worden!

Beschrijvende statistiek

Met beschrijvende statistiek wordt een overzicht gemaakt, dat in één oogopslag de relevante eigenschappen van de verzamelde gegevens weergeeft. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een frequentie verdeling, een kruistabel of een lijst met gemiddelden. Meer uitleg bij deze en andere beschrijvende statistieken, met online hulpmiddelen om ze te maken, vind je onder Analyse - beschrijvende statistiek.

Toetsende statistiek

Met toetsende statistiek wordt op basis van kansberekening een uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid van een hypothese. De onderzoeksvraag kan beantwoord worden door deze te 'vertalen' in een hypothese. Voorbeelden van toetsende statistiek zijn de correlatie toets (toets voor een verband tussen twee variabelen) en de variantie analyse (toets voor een verschil tussen gemiddelden). Meer uitleg bij de precieze toepassing van toetsen en online hulpmiddelen om de toetswaarden te berekenen, vind je onder Analyse - toetsende statistiek.


- - Home - Contact - -