header

Onderzoek opzetten


De onderzoeksopzet is ten eerste een planning, waarin een tijdpad uitgestippeld wordt voor de onderzoeksfasen die nog volgen. Afhankelijk van de precieze uitvoering, moeten ook andere zaken geregeld worden. Zo moeten afspraken gemaakt worden over de samenwerking met alle betrokken personen en instanties. En alle directe voorbereidingen voor de gegevensverzameling moeten getroffen worden, zoals de aanschaf van hulpmiddelen en het maken van een ethogram.

Tijdpad

Beschrijf in de onderzoeksopzet zo precies mogelijk hoe lang het onderzoek gaat duren, en wanneer de verschillende activiteiten uitgevoerd moeten worden. Het plannen van tussentijdse besprekingen waarbij een deelrapport geschreven wordt, kan de deelnemers een extra stimulans geven om aan de oorspronkelijke planning vast te houden. Bij het bestuderen van seizoensafhankelijk gedrag moet vooral de dataverzameling strak gepland worden.

Ethogram

Een ethogram wordt vaak gebruikt om het systematisch observeren van gedrag in goede banen te leiden. Het is een lijst met alle relevante gedragingen van het dier, die opgesteld wordt voordat de daadwerkelijke gegevensverzameling begint. De gedragingen die in het ethogram opgenomen worden, moeten elkaar uitsluiten, zodat een gedraging altijd zo duidelijk mogelijk in n enkele categorie onder te brengen is. Raadpleeg bij het opstellen van een ethogram waar mogelijk de bestaande literatuur.

Natuurlijke omstandigheden

Ethologisch onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de vrije natuur, zodat het gedrag zo min mogelijk benvloed wordt door storende factoren van buitenaf. Maar 'natuurlijk gedrag' houdt niet in dat dit gedrag uitsluitend in de vrije natuur bestudeerd kan worden. Ook in gevangenschap vertonen dieren hun natuurlijke gedrag. Heel veel belangrijk ethologisch onderzoek wordt gedaan in dierentuinen. Juist de grote rijkdom aan soorten (die ter plaatse niet in de vrije natuur voorkomen), is erg interessant voor een etholoog.
Ga verder naar 'Gegevens verzamelen'


- - Home - Contact - -