header

Random getallen generator

Met behulp van statistiek worden uitspraken gedaan over de waarschijnlijkheid van allerhande uitkomsten. Daarbij is het random (willekeurig) bepalen van een indeling ten tijde van de onderzoeksopzet meestal essentieel. Bijvoorbeeld: 1. Om aan de hand van een steekproef een uitspraak te kunnen doen over een populatie, moet deze steekproef random getrokken worden. En 2. om een gegronde uitspraak te doen over het effect van een experiment, moet toewijzing aan de verschillende condities random gebeuren. Deze pagina helpt om random keuzes te maken.

Bij een random keuze van 1 uit 2, kun je een munt gooien. Of bij een keuze van 1 uit 6 een dobbelsteen. Maar om bijvoorbeeld 100 studie objecten uit een populatie van 1000 te kiezen, is hulp van een computer erg handig. Onderstaande applicatie produceert alle gewenste random steekproeven. Zonder teruglegging (standaard optie) betekent dat een getal nooit meer dan eens voor kan komen. Met teruglegging betekent dat een getal meerdere keren voor kan komen.

Selecteer:
(gewenst aantal)
Uit:
(totaal aantal)
met teruglegging


- - Home - Contact - -