header

De onderzoeksvraag stellen


Specifiek

De onderzoeksvraag geeft richting aan alle verdere activiteiten, en moet daarom zorgvuldig gesteld worden. Om duidelijk richting te geven, dient een onderzoeksvraag vooral specifiek genoeg te zijn. Ook wanneer het de bedoeling is om een algemeen principe te bestuderen, zal de vraag toch op één aspect gericht moeten zijn. De kunst van het stellen van een onderzoeksvraag ligt voor een deel in beperking.

Eerder onderzoek

Voor het stellen van een specifieke vraag, is kennis van het onderwerp nodig. Om een antwoord boven tafel te krijgen dat bijdraagt aan de wetenschap, moet je op de hoogte zijn van wat al bekend is over het onderwerp. Een grondig literatuuronderzoek voorkomt dat dubbel onderzoek gedaan wordt, maar is ook nuttig om te helpen bij het beperken van de vraag. Bij bestudering van bestaande onderzoeksrapporten blijkt er altijd wel ergens een hiaat te zijn, of misschien wel resultaten die strijdig zijn met ander onderzoek. Richt de vraag precies op het aspect dat in eerder onderzoek niet aan de orde gekomen of onvoldoende beantwoord is. Zorg dat je eigen onderzoek bijdraagt aan het vermeerderen van onze kennis over het gedrag van dieren.

Een hypothese stellen

Soms is het nuttig om van te voren een hypothese (verwachting) te formuleren. Juist een onderzoek dat helemaal draait om de vraag of een hypothese waar is of niet, kan bijzonder verhelderend zijn. Omdat de uitkomst bestaat uit een simpel 'ja' of 'nee', wordt de rest van het onderzoek heel precies gestuurd.

Pas op

Nadat de vraag gesteld is, moet duidelijk zijn wanneer het onderzoek geslaagd is. Alleen wanneer deze vraag beantwoord is! En pas op, want het ontbreken van een duidelijke vraagstelling komt meestal pas naar voren in de slotfase. Het is niet moeilijk om een onderzoeksopzet te maken of gegevens te verzamelen zonder een onderzoeksvraag, maar het is erg moeilijk om gegevens zinvol te analyseren zonder goede onderzoeksvraag...
Ga verder naar 'Onderzoek opzetten'


- - Home - Contact - -