Agaporniden onderzoek - online vragenlijst

<<< Terug naar agaporniden onderzoek


Invul instructies
LET OP: het onderzoek is afgelopen
nieuwe inzendingen worden niet meer verwerkt


- vul voor elke agapornis een aparte vragenlijst in
- de vragenlijst bestaat uit 20 vragen, het invullen kost ongeveer 5 minuten
- bij sommige vragen vindt u schuingedrukt extra toelichting
- aanvullende opmerkingen kunt u na de laatste vraag kwijt
- klik op de knop 'versturen' wanneer de vragenlijst volledig ingevuld is!
A Identificatie

1. Uw e-mail adres


Vul hier uw eigen e-mail adres in! Wanneer u zelf geen e-mail adres heeft, kunt u info@ethologie.nl laten staan. NB: uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over de resultaten.
2. Datum van invullen

(dag)
(maand)
(jaar)
Deze vraag is mogelijk al ingevuld aan de hand van de datum instelling op uw computer.
3. Volgnummer vogel


Van alle vogels waarover u rapporteert, begin bij 1

B Geslacht

4. Broedresultaten

het dier heeft ooit eieren gelegd
het dier is ooit de vader van jongen geweest
beide nooit met zekerheid vastgesteld
5. Endoscopie of DNA onderzoek

onderzoek heeft aangetoond dat het een pop is
onderzoek heeft aangetoond dat het een man is
er is geen onderzoek naar het geslacht verricht
6. Paring

heeft onderop gezeten tijdens een paring
heeft bovenop gezeten tijdens een paring
heeft zowel onderop als bovenop gezeten
een paring is nooit waargenomen
7. Aanvulling mbt geslacht


bijv. wat denkt u zelf: mannetje of vrouwtje, wat zei de verkoper, etc.

C Achtergrond

8. Soort

roseicollis
personatus
fischeri
nigrigenis
lilianae
anders, namelijk:
specificeer een kruising bij 'anders'
9. Leeftijd van de vogel


zo precies mogelijk, mag in weken, maanden of jaren
10. Aantal agaporniden in het verblijf


aantal inclusief de vogel zelf, dus '1' betekent 'alleen'. Indien u ook een vragenlijst voor kooigenoten invult, geef dan hieronder hun volgnummers (vraag 3)

D Gedrag
NB kies bij twijfel het antwoord dat het beste past

11. Bijten bij vastpakken

bijt meteen door
bijt vooral 'verkennend'
bijt helemaal niet
nooit vastgepakt/ weet niet
12. Zithouding in rust

afstand tussen pootjes even breed als schouders
afstand tussen pootjes smaller dan schouders
13. Masturbatie

masturbeert zich door tegen voorwerp te 'rijen'
masturbatie nooit waargenomen
14. Staartsignalen

staartsignalen, spreiden van de staartveren
staartsignalen nooit waargenomen
15. Voeren

is meestal de voerkrijgende partij
is meestal de voergevende partij
zit alleen/ geen verschil/ weet niet
16. Materiaal naar het nest brengen

voortdurend bezig, gespannen
af en toe, ontspannen
helemaal niet (nest wel aanwezig)
nooit nest gehad/ weet niet
17. Voorspel paring: vleugels spreiden

spreidt vleugels voorafgaand aan paring
spreidt vleugels niet voorafgaand aan paring
paring nooit waargenomen/ weet niet
hier wordt langzaam spreiden bedoeld, niet 'fladderen'
18. Voorspel paring: kopje krabben

krabt kopje voorafgaand aan paring
krabt kopje niet voorafgaand aan paring
paring nooit waargenomen/ weet niet
19. Broeden

bebroedt de eieren
bebroedt de eieren niet
nooit eieren gehad/ weet niet
20. Jongen voeren

voert de jongen
voert de jongen niet
nooit jongen gehad/ weet niet
Ruimte voor aanvullende opmerkingen: