header

Sprekende dolfijnen

Dolfijnen worden gezien als erg intelligente dieren. Ze hebben naar verhouding grote en ver ontwikkelde hersenen. Hun intelligentie komt in verschillende gedragingen naar voren. In het bijzonder in de manier van communiceren. Onder water kun je minder goed zien, maar geluid draagt juist verder dan boven water. Dolfijnen zijn daarom voor een groot deel aangewezen op communicatie door middel van geluid. En communicatie hebben ze nodig, onder andere bij het gezamenlijk zoeken naar voedsel.
dolfijn
Voedsel zoeken

Dolfijnen die in een groep jagen, omsingelen vaak samen een school prooivissen, waarna ze ้้n voor ้้n de school in duiken om hun slag te slaan. Ook is wel waargenomen dat dolfijnen een school vissen richting een zandbank jaagden. Nadat de opgejaagde vissen gestrand waren, gingen de dolfijnen gedeeltelijk het zand op om hun maaltijd te pakken. Bij dit soort gedrag is veel planning en onderlinge samenwerking vereist. De vele geluiden die dolfijnen tijdens deze activiteiten maken, roepen de vraag op wat de functie van deze geluiden is.
De taal van dolfijnen

Communicatie bij dolfijnen is een veelbesproken onderwerp van ethologisch onderzoek. Dolfijnen maken een groot aantal verschillende klik- fluit- en piepgeluiden. Onderzoek naar de hoge fluittonen heeft uitgewezen dat ieder individu zijn eigen unieke fluittoon heeft. Wanneer een moeder en een jong gescheiden zijn, maken ze hun fluittoon net zolang tot ze weer samen zijn. Dit kan betekenen dat de fluittoon helpt om elkaar te herkennen. Dolfijnen passen de geluiden die ze maken aan, aan hun gedrag. Zo laten ze verschillende geluiden horen tijdens onderlinge gevechten, tijdens het spelen en tijdens hun sexuele activiteiten.

dolfijnen De manier waarop dolfijnen in de natuur communiceren, wordt nog lang niet volledig doorzien. Het is wel duidelijk dat dolfijnen uitzonderlijke capaciteiten hebben op het gebied van taal. De Amerikaanse marine gebruikt al tientallen jaren dolfijnen voor militaire doeleinden. Uit onderzoek is gebleken dat dolfijnen in staat zijn om opdrachten te begrijpen, die ze nooit eerder gehad hebben. Wanneer een dolfijn bijvoorbeeld de woorden 'rechts', 'bal', 'in' en 'mand' kent, kan hij de opdracht 'rechtse bal in mand' correct uitvoeren. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van The Dolphin Institute.


Sonar systeem

De klikgeluiden die dolfijnen maken hebben n๓g een bijzondere functie. Een dolfijn gebruikt de echo's van zijn eigen geluiden om zich te ori๋nteren. Wanneer een geluid op een object (de bodem of een vis) stuit, komt een echo terug. Een dolfijn weet door de tijdsduur tussen het geluid en de echo, wat de afstand tot het object is. Maar ook de richting, grootte, vorm, de snelheid en zelfs de dichtheid van het object kan een dolfijn aan de hand van een echo bepalen. Op die manier kan hij zelfs een vis die zich in de bodem ingegraven heeft, opsporen.


- - Home - Contact - -