header

Wormen spittende meeuwen

Meeuwen zijn erg flexibel bij het zoeken naar voedsel. Het zijn niet alleen echte alleseters, ze hebben ook bijzonder veel technieken om aan voedsel te komen. Van 'wormen spitten' tot vuilnisbelten bezoeken.

zilvermeeuw Vindingrijk

En van de meest opvallende technieken die meeuwen gebruiken om aan hun eten te komen, is het 'wormen spitten'. Wie visliefhebber is en zelf wel eens regenwormen verzamelt, weet dat de wormen niet uitgegraven hoeven te worden. Ze komen boven de grond wanneer de grond in trilling gebracht wordt. Meeuwen kennen de techniek van het wormen spitten ook, en stampen met hun zwemvliezen op de grond zodat wormen en kleine insectjes bovengronds komen.

Maar er zijn meer bijzondere gedragingen geobserveerd. Meeuwen die een schelpdier (of krab) vinden die ze niet met hun snavel kunnen kraken, vliegen naar grote hoogte en laten hun vangst vallen. Bij het stelen van eieren en jongen van andere vogels, die ze ook eten, gaan ze op een uitkijkpunt zitten om de afwezigheid van de ouders af te wachten. En bij warm weer worden meeuwen soms in zwermen op grote hoogte gezien: ze eten zich dan vol met vliegende mieren.
kokmeeuw
Opportunistisch

In hun aanpassing aan de bewoonde wereld gaan meeuwen heel ver. Veel 'stadsmeeuwen' leven voor een groot deel op afval. En ook op vuilnisbelten zijn vaak grote groepen meeuwen te vinden. In de braakballen, die meeuwen produceren, worden regelmatig stukjes plastic of zelfs blik aangetroffen.
Jagers en rovers

Meeuwen schrikken er niet voor terug om andere vogels van hun voedsel te beroven. Duikeenden die na veel inspanning eindelijk een visje gevangen hebben, moeten dit soms direct aan een meeuw afstaan. Een aan de meeuwen verwante familie, de 'jagers', hebben het roven zelfs als specialiteit. Ze achtervolgen sterns en meeuwen om hun voedsel (in volle vlucht) af te pakken. Eigenlijk hebben deze vogels de verkeerde naam: jagers jagen niet zelf, maar roven. Roofvogels daarentegen roven niet, maar jagen zelf op hun prooi.


- - Home - Contact - -