header

Het nest van de merel

merel eiŽren met foto's van Dikkie Wietsma

De merel is met zijn zang vaak 's morgens de eerste en 's avonds de laatste. Het is een echte schemering zanger. En terwijl de mannetjes merel op een hoge plaats zit te zingen, bebroedt zijn vrouwtje de eiŽren. Deze komen na zo'n twee weken uit. De jongen zijn eerst nog roze, en kunnen het nest pas verlaten wanneer hun veren na een paar weken voldoende ontwikkeld zijn. Merels zijn echte nestblijvers.

jonge merels 1
jonge merels 2
jonge merels 3
Rolverdeling

De plaats voor het nest wordt door het merelpaartje zorgvuldig gekozen. Nadat het vrouwtje vier tot zes eiŽren gelegd heeft, wordt ze tijdens het broeden af en toe afgelost door haar partner. Wanneer de eiŽren uitgekomen zijn, begint het voeren. Beide partners vliegen af en aan met een bek vol voer. Onder meer fruit, regenwormen en kleine insecten. De snavel van de jongen is aan de binnenkant fel gekleurd, voor de ouders een stimulerende prikkel om te voeren. Wanneer een ouder op het nest landt, sperren de jongen hun snavel wijd open.

Tot het moment van uitvliegen, nemen zowel het mannetje als het vrouwtje deel aan het voeren van de jongen. Nadat de jongen uitgevlogen zijn, begint het vrouwtje vaak alweer met de bouw van het volgende nest. Of met restaureren van het bestaande nest, wanneer dat zijn diensten bewezen heeft. Merels hebben twee of drie nesten per jaar. Het mannetje gaat nog tot zo'n twee weken na het uitvliegen door met voeren van de steeds zelfstandiger wordende jongen.
Merels en lijsters

merel met voer Zanglijsters hebben een levenswijze die veel lijkt op die van de merel. Maar toch is het niet erg moeilijk om de nesten uit elkaar te houden. Het nest van een merel is aan de binnenkant bekleed met dunne takjes en wortels, die eventueel met wat modder bijeen gehouden worden. Maar de binenkant van het nest van de zanglijster is massief en wordt helemaal gladgestreken met een mengsel van speeksel, modder en vermolmd hout. Ook de eiŽren zijn anders van kleur. De eiŽren van een merel zijn vaal blauwgroen met bruine vlekjes, van de zanglijster helderblauw met donkere vlekjes.


- - Home - Contact - -